Να γίνουμε ΕΝΑ με τους πολλαπλούς κόσμους μέσα μας.
Let's become ONE with the multiple cosmos inside us.           

Να γίνουμε ΕΝΑ με τους πολλαπλούς κόσμους μέσα μας.
Let's become ONE with the multiple cosmos inside us.