Τhe multiple cosmos inside us
              becomes One.     
      

Τhe multiple cosmos inside us
              becomes One.     
      

One Healing

healing sheng

       Η ψυχοθεραπεία One Healing γίνεται σε ατομικές συνεδρίες. Εμπνέεται από την προσωπική εμπειρία στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, την άσκηση στο διαλογισμό, την κλασική ψυχιατρική και τις παραδοσιακές θεραπείες του Αμαζονίου.

      Βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

  • H σχέση ανάμεσα σε θεραπευτή και ωφελούμενο είναι σχέση συνεργασίας.
  • Καλλιεργούμε την παρατήρησης μέσα από απλές διαλογιστικές πρακτικές ώστε η συνθήκη της παρατήρησης να παραμένει ζωντανή σε όλη τη διάρκεια των καθημερινών μας δραστηριοτήτων.
  • Γνωρίζουμε, ανακαλύπτουμε, εξερευνούμε τα χαρίσματα τα δικά μας και των γύρω μας. Επιτρέπουμε την ελεύθερη εκδήλωσή τους.

          Η ψυχοθεραπεία One Healing μπορεί να λειτουργεί σαν κύρια ή σαν επικουρική θεραπεία παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή, βελονισμό ή άλλες θεραπευτικές πρακτικές που επιδρούν στη συναισθηματική και νοητική σφαίρα. Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ωφελούμενου και μπορεί να διαμορφώνονται στην πορεία.

             Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο βιογραφικό και τις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνείστε μαζί μας για τυχόν απορίες και ερωτήσεις.