Ένας θεραπευτικός δρόμος που φέρνει κοντά τους διαφορετικούς κόσμους μέσα μας.                  

             

 

 Ένας θεραπευτικός δρόμος που φέρνει κοντά τους διαφορετικούς κόσμους μέσα μας.                  

             

Ψυχοθεραπεία - One Healing

healing sheng

 

      Η ψυχοθεραπεία One Healing γίνεται σε ατομικές συνεδρίες. Εμπνέεται από την προσωπική εμπειρία στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, την άσκηση στο διαλογισμό, την κλασική ψυχιατρική και τις παραδοσιακές θεραπείες του Αμαζονίου.
(Ανατρέξτε στο  βιογραφικό για περισσότερες πληροφορίες)
      Η ψυχοθεραπεία One Healing απευθύνεται σε όποια/όποιον βρίσκεται σε μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση και αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια. Στις ζωές όλων μας, εκδηλώνονται συχνά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η απογοήτευση, ο εκνευρισμός, το στρες της καθημερινότητας. Άλλες φορές μας ταλαιπωρούν χρόνια προβλήματα σχέσεων στην οικογένεια ή στο χώρο εργασίας, μια αίσθηση ανεπάρκειας, ανικανότητας, μοναξιάς ή απουσίας νοήματος στη ζωή. Αυτές οι καταστάσεις παρ’ότι είναι δυσάρεστες ή/και επώδυνες, είναι μια αφορμή για να γνωρίσουμε τους άλλους και κυρίως να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Ταυτόχρονα δίνεται μια ευκαιρία να συμβεί μια εσωτερική αλλαγή. Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας είναι να διευκολύνει αυτή την αλλαγή, να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος και να αμβλύνει τις εσωτερικές αντιστάσεις. Μπορούμε να φανταστούμε την ψυχοθεραπεία σαν έναν καταλύτη σε μια χημική αντίδραση.
      Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, μέσα από τη συζήτηση και κάποιες απλές διαλογιστικές πρακτικές, καλούνται θεραπευόμενος και θεραπευτής να επιστρατεύσουν όλη τους την ειλικρίνεια και την ευαισθησία για να προσεγγίσουν αυτό που εκδηλώνεται ως πρόβλημα. Αυτή η προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην κατανόηση της συνθήκης που αντιμετωπίζουμε σε συναισθηματικό επίπεδο, δηλαδή μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και πως αλληλεπιδρούμε με τα συναισθήματά μας. Αυτό συμβαίνει χωρίς να υποτιμούμε τη νοητική κατανόηση ενός ζητήματος, δηλαδή τί σκεφτόμαστε γι’ αυτό που μας συμβαίνει. Ωστόσο, η έμφαση στο συναισθηματικό κομμάτι είναι απαραίτητη επειδή ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί να ασκούμε διαρκώς τις νοητικές μας ικανότητες παραμελώντας την επαφή με τον -πλούσιο- συναισθηματικό μας κόσμο. Ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σε ψυχικό επίπεδο έχουν να κάνουν είτε με καταπιεσμένα συναισθήματα είτε με συναισθήματα που εμφανίζονται επαναληπτικά και συχνά εκδηλώνονται με μεγάλη ένταση (εκρήξεις θυμού, συχνά κλάμματα κ.α.). Οι επαναλαμβανόμενες επιθετικές συμπεριφορές, οι αδιέξοδες προσωπικές ή εργασιακές σχέσεις, οι κάθε είδους εξάρτησεις έχουν κατά κανόνα κάποιο συναισθηματικό υπόβαθρο. Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθηματά μας και με αυτό τον τρόπο εμβαθύνουμε σε αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας.
      Στη θεραπευτική μας προσέγγιση χρησιμοποιούμε τεχνικές χαλάρωσης του σώματος και κατεύθυνσης της προσοχής, οι οποίες μπορούν, στην συνέχεια, να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινή ζωή.
      Η ψυχοθεραπεία One Healing μπορεί να λειτουργεί σαν κύρια ή σαν επικουρική θεραπεία παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή, βελονισμό ή άλλες θεραπευτικές πρακτικές που επιδρούν στη συναισθηματική και νοητική σφαίρα. Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ωφελούμενου και μπορεί να διαμορφώνονται στην πορεία.